Saturday, November 26, 2022
Home > Pandit ji
Pandit ji Joke - Maithili Samachar

मैथिली किस्सा – पंडीजी के मजाक

मैथिली किस्सा: हमरा गाम मे एगो पंडीजी छलाह, ओ एतेक मजाकिया छला जुनि पुछू। मजाक करै मे दूर-दूर तक हुनक चर्चा होइ छन्हि। सच पुछू तँ मजाक करै मे ओ किनको नञि छोड़ैत छथिन्ह। एक दिनक बात छल हुनक अर्धांग्नी (पंडीतैन) हुनका कहलखिन अहाँ सभसँ मजाक करै छी, एत धरि जे

Read More
error: Content is protected !!