Saturday, April 1, 2023
Home > मैथिली कहानी
Gonu Jha Son Story (MaithiliSamachar)

मैथिली किस्सा – गोनू झाक चारिटा बेटा

मैथिली किस्सा - गोनू झाकेँ बेर-बेर चोरक चक्कर लागल रहैत छलनि। मुदा हुनका तकर डर रंचमात्रो नहि होइत छलनि। एहिना एक बेर ओ पंडिताइनक संगे घरमे पड़ल-पड़ल सुतबाक उपक्रम क रहल छलाह। राती निसभेर भ गेलनि तैयो ओ गप्पे क रहल छलाह। मुदा चोरबा सभ हुनका सुति रहल रहबाक भ्रममे

Read More
Division Between Gonu Jha and Bhonu Jha (MaithiliSamachar)

मैथिली किस्सा – गोनू झा के भैयारी संग बंटवारा

मैथिली किस्सा : गोनू झा पर गामक लोक बड़ कन्हुआयल रहैत छलाह। हुनकर उन्नतिसं लोककेँ ईर्ष्या होइत छलनि। हुनका लोकनिक सम्मिलित प्रयाससं गोनू आ भोनू दुनु भाइमे झगड़ा भ गेल। मुदा एकटा महींस आ कम्मल बचि गेल जे बँटा नहि सकल। एहि पंचैतीसं गोनू बड़ दुखित रहैत छलाह। महींसकें दिन भर

Read More
Pandit ji Joke - Maithili Samachar

मैथिली किस्सा – पंडीजी के मजाक

मैथिली किस्सा: हमरा गाम मे एगो पंडीजी छलाह, ओ एतेक मजाकिया छला जुनि पुछू। मजाक करै मे दूर-दूर तक हुनक चर्चा होइ छन्हि। सच पुछू तँ मजाक करै मे ओ किनको नञि छोड़ैत छथिन्ह। एक दिनक बात छल हुनक अर्धांग्नी (पंडीतैन) हुनका कहलखिन अहाँ सभसँ मजाक करै छी, एत धरि जे

Read More
Gonu Jha and Barber - Maithili Samachar

मैथिली किस्सा – गोनू झाक माछ आ नौआ

मैथिली किस्सा: गोनू झा एकबेर बहुत दिनक बाद अपन जजमनिकासं घुरल आबैत छलाह। बाटमे हाट देखि ठमाकि गेलाह। माछक बाजार मे माछक अम्बार देखि मोन पनिया गेलनि। बटुआ टोलनि। भरल छलनि। जजमान कयनहुरहनि बेस बिदाइ। कराचुर एक मासक बिदाइ रहनि बटुआमे। चट अपन पसिन्नक रोहु माछ तौलबाक हेतुमलाहकेँ कहलनि। जीबैत

Read More
मैथिली किस्सा – ‘गोनू झा’ के स्वर्ग से बजाहट

मैथिली किस्सा – ‘गोनू झा’ के स्वर्ग से बजाहट

मैथिली किस्सा : गोनू झा एकटा राजाक दरबारी रहथि। ओ बहुत चतुर छलथि आओर राजाक राज-काज मे मदद करैत छलथि आओर हुनकर खूब मनोरंजन करैत छलथि। राजा हुनका बहु मानैत छलथिन्ह संगहि आओर लोक सेहो खूब मानैत छलैन्ह। गोनू झाक उन्नति देखि क सभ दरबारी डाह करैत छल आओर हुनका मिटा देबाक

Read More
error: Content is protected !!