Monday, January 30, 2023

मैथिली चुटकुला – पहिला बकाया पहिले दिअ तखने पान भैटत…

मजेदार मैथिली चुटकुला - ऐक बेर मनोहर भाय पानवला दुकान पर गेला... मनोहर भाय - हे चारि टा पान जल्दी स लगा क दिय... पान वला - पहिला 500 सौ टका बकाया अछि पहिले दिअ तखने पान भैटत...

Funny Jokes in Maithili

मजेदार मैथिली चुटकुला – ऐक बेर मनोहर भाय पान खाय लेल एगो पानवला दुकान पर गेला…

मनोहर भाय पान वला स :- हे चारि टा पान जल्दी स लगा क दिय…

पान वला :- पहिला 500 सौ टका बकाया अछि पहिले दिअ तखने पान भैटत..

मनोहर भाय :- भैटै नै जैत….. आहां हमरा माल्या बूझय छी जै ल क भागी जैब..

पान वला :- त आहां की हमरा SBI वला बुझय छी जै देने जाउ😜😜😜😜
😜😜😚😚

मैथिली जोक्स – आहां हमरा माल्या बूझय छी जै ल क भागी जैब..

और मैथिली चुटकुला पढ़ैय के लेल एत क्लिक करू।

मैथिली समाचार से जुड़ल सब नब नब खबर जानै के लेल हमरा फेसबुक गूगल प्लस पर ज्वॉइन करू, आ ट्विटर पर फॉलो करू...
error: Content is protected !!